เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเรา

ZOMTUM ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเว็บไซต์รีวิวแหล่งท่องเที่ยวของไทยและต่างประเทศของคนไทย โดยเรามีเป้าหมายเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีหลายครั้งที่เราไปเที่ยวแล้วหาข้อมูลด้านที่กิน ที่เที่ยวไม่ค่อยได้ เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ไปอยู่ตาม Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Tiktok หมดแล้ว ทำให้การค้นหาข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นทำได้ยาก จึงต้องการจัดทำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายในการค้นหาข้อมูล ได้ง่ายยิ่งขึ้น

TALK TO US

Have any questions? We are always open to discussing your business, new projects, creative opportunities, and how we can help you.