ประเทศไทย กินเที่ยวครบจบในเว็บเดียว

ประเทศไทย หรือชื่อย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยก่อนประเทศไทยใช้ชื่อว่า สยาม และได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ประเทศไทย” ในปี 2482 มีขนาดมีเนื้อที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร ถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับ 50 ของโลก มีจำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านคน ถือว่ามากสุดอันดับ 20 ของโลก

ประเทศไทยมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อบ้านดังนี้ ทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทยมีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 76 จังหวัด (กรุงเทพไม่จัดเป็นจังหวัด)

ประเทศไทยแบ่งการท่องเที่ยวเป็น 5 ภาค